Nikdo vás tu vítat nebude...

Poštoblbost

...aneb i víla Amálka má lepší taneční předpisy...

Už to vypadá, že si vystačím jenom s tím, kterak budu PT čtenářům předkládati bludstva Bohů, jejichž hlavní oltář je v Jindřišský ulici, takto v Matičce Prase...

Ve své nezřízené pýše jsem si pořídil povinnost jednou za uheráckej rok zaplatit poměrně dost českých pseudopeněz pojišťovacím mágům z říše Hádovy.

Pravidelně na to zapomínám, neb jsem vybaven od Matky Země mozkem vskutku pitomým a tak mi nezbývá, než se - jakož i v čase plateb berním drábům - dostaviti ku oltáři božstev poštovních do ulice výše jmenované a tam obolus z oslíků složit a lopatou s pomocí kněžky za přepážkou ho zvirtuálnit, neb oltář jest tam rozlehlý a otevřeno imrvére. fake watches

Do loňského placení berně to bylo tak, že člobrda přivedl karavanu oslíků s pytli, tyto  - jsa přivolán po získání mocného glejtu ve vyvolávací wušu piksle ku přepážce - složil kněžce božstev poštovních (nechť jsou jejich známky olizovány navěky!!!) spolu s papyry předem vyplněnými a obdržel jako bankocetli kus papyru s otištěným pentagramem poštovním.

Při placení berně loňské jsem byl kněžkou požádán o glejt vydaný dráby mocného Prófy Nebetyčného, tatíčka našeho, který praví, že já jsem já. Otázal jsem se proč a bylo mi praveno, že skládám více než 65.000 českých pseudopeněz, i musí být mé já obnaženo a glejtem tím ztotožněno, neb mnoho lotrasů dlí v zemi naší a peníze tu perou převelice, aneb tak pravil zmocněnec Galaktické rady Aštara Šerana, co dlí v Bruselské Walhalle mudrcůf, což průjem lekyslatifní u nás způsobilo mocný v prdelích drábů erárních.

Pravil jsem, že pseudopeníze, posílané skrzevá její vysokozdvižný pult ve formě berně pomocí papyru berního erárem vymalovaného asi těžko mohou sloužiti ku praní kýchsi dukátů hovny as ušpiněných, leč přísný pohled kněžky mě umlčel, já glejt bez meškání vydal a tak svou bankocetli po eony věků trvající proceduře jeho přepsání na papyr kněžčin obdržel...

Neděle minulé jsem kvůlivá opomenutém cálungu pojišťovacím mágům musel opět šerou velesluj poštovní navštíviti a další, menší karavanu oslíkůff spolu s papyrem přistaviti. Papyrus byl přijat, leč první oslík, chystající se přepážku odejíti byl zastaven přísným výkřikem kněžky "Ha, co glejt osobnostní, kde onen jest ??!!!" 

Pochlubil jsem se nesmírnými, ba až vesmírnými znalostmi svými a sdělil kněžce uctivě - ruce ve výši kolenou - že obolus na karavaně oslíků naložený nedosahuje 65.000 pseudopeněz a na co tedy glejt osobnostní...leč přísný pohled mě přimrazil opět do haptáku amtovního a já se jal glejt hledat, neb jsem nevěděl, kde v mém hacafraku se schovává.

Zpocen a šťasten jsem ho našel, nemaje síly vstupovati do disputace s kněžkou a po zdařile prožitém půldni - věnovaném opsání mého glejtu - směli oslíci mí svůj náklad k nohám kněžčiným shodit a já bankocetli svou obdržel jsa šťasten jak Šarik v náručí Gustlíkově, že jsem zlořádům penězočističů zameziti pomohl !!!

Asi přestanu platit berně a peníze vůbec skrzevá poštu a karavanu oslíků prodám na maso...

VIVAT RUPRECHT !!! 

Komentáře

Komentovat tento článek