Nikdo vás tu vítat nebude...

Oficiální vysvětlivky k materiálům HRANVYPRD

...aneb jak neskončit v multikulti lochu...čili JASNÝ výklad toho, jak to pan hruucoon myslí, aby mu nemusel jakýkoliv pan vykladač nic strkat do držky a za tu ho pak vláčet světem...

HRANVYPRD :

Hruucoonowo Akentura Na Výsskum Prdů - prezentuje PT Veřejnosti  panem hruucoonem odsouhlasené, výhradně jeho osobní názory na na ryby, vesmír a vůbec (sorry Mr. Adams)

I. cikán :

Práce schopná líná zdravá osoba - občan druhu Homo sapiens bez rozdílu rasy či kmene - někdy i špinavá a otrhaná, která si prací nechce zajistit zdroj příjmů pro svou obživu. Díky vynálezu humanity a sociálních dávek neumírají příslušníci této verbeže v dnešní době hlady, protože obživu mají zajištěnou parazitováním na ostatních občanech, bez rozdílu rasy či kmene. Většinou se tento jedinec nestará ani o své děti, zejména pokud tyto jsou zdrojem obživy skrze sociální dávky - z ubohých mláďat se dá vytlouct na sociálce o to víc...a čas získaný při nepráci pro obživu zhusta podobní využívají ke kriminální činnosti. Mezi správně cítícími a vstříc světlým zítřkům jásavě hledícími multikulti lidmi je toto slovo TABU, fuj, blé a nonkchůl. Je jimi proto v případě cikánů z kmene OČRPZI nahrazováno v rámci jejich newspeaku rasistickým slovem ROM; za což nejsou kupodivu ostatními svítícími bytostmi této planety odsuzováni, nýbrž oslavováni...hm...

II. OČRPZI :

Občané České Republiky Původem Z Indie; pojmenováno panem hruucoonem podle amerických vzorů světla, míru, lásky a hlavně totok korektnosti. Podle těchto snad také použitelná ošklivá a brzy asi již dle multikulti osob rasistická zkratka IndoČech (na základě již prý zavrženého slova afroameričan - pomlčková válka bude následovat asi do dvou let)

III. multikulti/multikulturální/korektní/krasoduch :

Dle HRANVYPRD v současné době dosti rozšířená psychická porucha kognitivních funkcí u některých rasisticky smýšlejících jedinců Homo Sapiens, důsledně posuzujících lidi podle rasy a přesto verbálně odmítajích z neznámých důvodů prostý fakt, že zejména dle biologů, sociologů a kulturologů se lidé na této planetě navzájem na první pohled LIŠÍ - hlavně třeba pak obsahem melaninu v pokožce, stavbou těla a tím, z jaké společnosti/kultury pocházejí. Každé verbální poukázání na rozdílnost lidských bytostí postižení jedinci hystericky označují za popírání základních lidských práv lidí. Výsledkem je jednak fanatické inkviziční pronásledování s multikulti bláboly nesouhlasících lidí a vůbec všeho, co se krasoduchům zlíbí, druhak pak utopistická představa těchto vyšinutých jedinců o rozjásané, ke všem spravedlivé společnosti, jejímž finálním produktem bude kanibal z Papuy sedící vedle nahatýho aborginálce v kokpitu americkýho raketoplánu s ruským návodem, kteří takto letí z globálně vyteplené Země na Plejády za Aštarem Šeranem probrat vhodnost hluboké orby ruchadlem pánů Veverků v Grónsku...typickým jednání podobných šílenců je snaha postižených ovládat ostatní neosvícené člověky, podrazáctví, udavačství a zákeřnost. Tito lidé jsou dle HRANVYPRD nebezpeční, je třeba se jich stranit a bojovat před rozšířením této nebezpečné duševní infekce...

IV. ROM : 

1) Zkratka Read Only Memory - technologický pojem, naprosto nevhodný k označení lidí - lidská paměť dokáže u drtivé většiny jedinců Homo Sapiens zapisovat opakovaně, po celou dobu životnosti...

2) Dle výzkumů HRANVYPRD se jedná zjevně rasistické, multikulti pomatenci jen na cikány z kmene OČRPZI vztahované  slovo, které v jazyce OČRPZI znamená "člověk". Tedy vztáhnout ho jen na úzce vymezenou skupinu cikánů z kmene OČRPZI dle HRANVYPRD v tomto případě znamená, že všichni ostatní občané nejsou lidé - viz. zjevně rasistickými cikány z kmene OČRPZI často užívané slovo "gadžo" - tedy nečlověk. Jak dělení na lidi a podlidi třeba v německé společnosti v první polovině 20. století dopadlo snad všichni soudní lidé včetně pana hruucoona vědí, nikdy by nepřipustili opakování podobného šílenství a proto lidi ZÁSADNĚ hromadně neposuzují a posuzovat nebudou podle melaninu, rasy, jazyka a oblečení, nýbrž podle toho, jakým ten či jedinec ve skutečnosti je ČLOVĚKEM, INDIVIDUEM. replique Tag Heuer

V. PACHOS :

Pomáhající A Ochranné Sbory : Ozbrojení lidé, většinou oblečení v podobných uniformách, které nám pohájí, ochraňují nás a to sborově. Jinak též pod zkratkou PČR, popřípadě pod pojmenováním policajt(i)

VI. SBOŠ :

Sbor Ozbrojených Šachistů : Také ozbrojení lidé, který většinou nevzali k PACHOS, ale oni by tak rádi pomáhali a chránili. Většinou nám pomáhají blokováním/odtahem našich motorových samohybů, ochraňují nás sdělováním našich osobních údajů z občanek revizorům dopravců, buzerací babiček co nemají 17letýho jezefčíka na provaze. Dalším vynálezem ku pomáhání nám ostatních je třeba u pražských SBOŠ zajíždění nových terénních motocyklů večer v parku, noční zasunování modrých kartiček za stěrače samohybů, ježdění vznášedlem po Vltavě, patrolování v Hummerech a buzerace všech, co si to od těchto Vyvolených nechají líbit. Většinou tak díky vyčerpán z náročné práce si nestačí hrát na PACHOS, ale co - od pomáhání a chránění jsou tu přece PACHOS... replique montre

* * *

Komentáře

[1] SPECZ 06.01.2011 [10:42] <specz(zavinac)seznam.cz>
Pro označení problémového etnika používám zásadně výraz „Cikáni“ a nikoliv politicky korektní „Romové“. Nevidím ani ten nejmenší důvod proč používat výraz převzatý z cikánštiny. Němce rovněž označujeme českým „Němci“ a nikoliv „dojčové“.
[2] Hruucoon Lex 07.01.2011 [12:12]
Já to používám s malým "c" :-) Jinak souhlas...
Komentovat tento článek